Yleiset tiedot viisumista

Päästäkseen Venäjän Federaatioon ulkomaan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö tarvitsee viisumin.

Kansainvälisen sopimuksen olemassa ollessa ulkomaan kansalaiset voivat päästä Venäjän Federaatioon ilman viisumia. Katso Edellytykset ulkomaan kansalaisten tulolle Venäjän Federaatioon (venäjäksi).

Hakeakseen viisumia ulkomaan kansalaisen pitää kääntyä asuinpaikkaansa lähinnä olevan Venäjän konsuliviraston tai viisumikeskuksen puoleen.

Ulkomaan kansalaisen matkan tarkoituksesta ja hänen Venäjällä oleskelunsa kestosta riippuen Venäjän konsulivirastot myöntävät seuraavia viisumeja:

  • Liikematkaviisumi
  • Humanitaarinen viisumi
  • Turistiviisumi
  • Yksityisviisumi
  • Opiskeluviisumi
  • Työviisumi
  • Kauttakulkuviisumi

Viisumiasiakirjat voi esittää joko hakija itse tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Asiakirjojen esittämisen ja viisumimaksun maksamisen jälkeen (pankkikortilla tai tilisiirtona) hakija saa kuitin, johon on kirjoitettu viisumin valmiuspäivämäärä. Kuitti on esitettävä viisumia noudettaessa. Jos viisumi evätään, viisumimaksua ei palauteta.

Valmiin viisumin saadessaan hakijan pitää varmistaa, että kaikki tiedot viisumin asianmukaisissa kentissä (etu- ja sukunimi, viisumin voimassaoloaika, passin numero, syntymäaika jne.) ovat oikein, ja – tarvittaessa – heti palauttaa se havaittujen virheiden korjaamiseksi.